/ БГНЕС
Парламентът прие на първо четене Законопроекта за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2021 г. „За” гласуваха 95 депутати, 6 бяха „против”, един се въздържа.

Парламентът прие на първо четене бюджета на Здравната каса

Хасан Адемов от ДПС заяви преди гласуването, че заложеният бюджет не гарантира бъдещи реформи и обърна внимание на увеличаването на минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст.

„Вие твърдите, че този бюджет не е предизборен, щом твърдите, че не е предизборен, защо това увеличение на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст не е от първи юли, защо е от първи януари. 4 години предлагаме осъвременяването на пенсиите да бъде 1 януари, всяка година го отхвърляте това предложение, защо се съгласявате сега”, попита той.

Според него отговорът е, защото наближават парламентарните избори. Петър Петров от "Обединени патриоти" каза, че въпреки увеличенията, които се предлагат в новия бюджет, минималната пенсия на България, която е 300 лв. остава по-ниска, отколкото в съседните страни.

„Това трябва да го имаме предвид и това, което трябва да знаем още е, че тази пенсия се увеличава много добре от 1 януари, аз приветствам това, защото после, в средата на годината, ще има още едно 5-процентно увеличение”, каза той.

С проекта се предвижда от 1 януари 2021 г. увеличаване на минималния размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст от 250 лв. на 300 лв. От 1 януари 2021 г. се увеличава и максималният размер на получаваните една или повече пенсии от 1200 лв. на 1440 лв. месечно. За пенсиите, отпуснати до 31 декември 2020 г. се предвижда осъвременяване с 5% по т.нар. швейцарско правило.

Средният размер на пенсията на един пенсионер през 2021 г. се предвижда да достигне 488,97 лв., което е ръст с близо 77 лв. или 18,6 на сто спрямо сегашната й стойност. През 2021 г. за изплащане на пенсии са предвидени 12,346 млрд. лв., което е с 1,770 млрд. лв. повече в сравнение с разходите през настоящата година. През първите три месеца на 2021 г. ще продължи и изплащането на допълнителни суми към пенсиите на всички 2,104 млн. пенсионери в размер на 50 лв.

Депутатите в спор за кворума - тялом или духом са в пленарната зала

Увеличава се минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица от 610 лв. на 650 лв.
Минималният осигурителен доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители се запазва на 420 лв. Запазва се и размерът на максималния осигурителен доход за всички осигурени лица - 3 000 лв.

С проекта на Закон за бюджета на ДОО за 2021 г. се правят изменения в Кодекса за социално осигуряване. С тех се предлага в периода от 1 януари до 30 юни 2021 г. всички хора, които са пропуснали 5-годишния срок за промяна на избора на осигуряване в универсален пенсионен фонд, да могат да упражнят това свое право.

В същия период, лицата, на които вече е отпусната пенсия без да са успели да променят осигуряването си, ще могат да поискат преизчисляването й без намаление на индивидуалния коефициент, ако прехвърлят във фонд „Пенсии“ средствата си от индивидуалната партида в универсален пенсионен фонд.

ДПС няма да участва в работата на парламента от другата седмица

Новите разпоредби предвиждат още, че при определяне на редукцията на индивидуалния коефициент, когато кандидат-пенсионерът се осигурява и в универсален пенсионен фонд, се взема предвид и трансферът от държавния бюджет в бюджета на ДОО в размер 12 на сто върху сбора на осигурителните доходи на всички осигурени лица за всяка календарна година в периода от 2009 година до 2015 година.

При определянето на размера на намалението на индивидуалния коефициент ще се отчитат и годините осигурителен стаж със и без осигуряване в универсален пенсионен фонд. С оглед гарантиране правата на всички пенсионери, пенсиите, отпуснати с намален индивидуален коефициент също ще бъдат преизчислени. 
БГНЕС