/ iStock/Getty Images
Министерският съвет отпусна допълнително 100 милиона лева по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г. за саниране, ремонт и обзавеждане на студентските общежития, както и за увеличаване на студентските стипендии.

Кабинетът отпуска 260 млн за модернизация на училища и студентски общежития (ВИДЕО)

Очаква се с допълнителните средства да се осигури достъпът до висше образование и да се повиши качеството му, както и - да се подобрят социално-битовите условия на студентите.

Топ 5 на най-скъпите университети в света (ВИДЕО)

Отпускането на допълнителни средства за стипендиите ще даде възможност за увеличение на индивидуалния им размер. Промените ще бъдат реализирани, съгласувано и с Националното представителство на студентските съвети.