Най-много новорегистрирани случаи на заразяване с COVID-19 за последното денонощие в България има в София-град – 106, показват данните на единния информационен портал. В област Варна новорегистрираните случаи на инфекцията са 41, Бургас – 33, Стара Загора – 32, Благоевград – 22, сочат още данните от портала. В областите Видин и Монтана няма нито един новорегистриран случай на коронавирусната инфекция. В областите Кюстендил, Ямбол и Търговище има по един новоотрикт случай. Заболеваемостта в страната от коронавирусната инфекция към 8 август т.г. на 14-дневна база е 325 на сто хиляди души население.

На двуседмична база най-висока заболеваемост от COVID-19 се отчита в областите Силистра – 484 на сто хиляди души население, София-град – 431 на сто хиляди, Кюстендил – 398 на сто хиляди, Стара Загора – 389 на сто хиляди, Бургас – 377 на сто хиляди, Варна – 376 на сто хиляди. 

Според картата за епидемичната обстановка вече само областите София-град и Силистра са в Етап 2 (жълто). Останалите области в страната са в Етап 1 (зелено). Нивото на всеки от етапите се определя на база математически модел, изчисляващ заболеваемостта на двуседмична база и заетостта на болничните легла за интензивно и неинтензивно лечение на пациенти, заразени с инфекцията.

COVID карта
coronavirus.bg

Според Националния оперативен план на България за справяне с пандемията от COVID-19, приет от Министерския съвет на 14 юли 2022 г., за областите, попадащи в етап две, се предвиждат освен въведените в етап едно мерки – носене на защитна маска за лице в лечебни и здравни заведения, в обекти за предоставяне на социални услуги, градския транспорт и други обекти, в които рискът от заразяване е висок; спазване на физическа дистанция от минимум метър и половина; хигиена на ръцете и дезинфекция на повърхности; редовно проветряване; работа от разстояние, при възможност, както и носене на защитна маска на закрито в обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите и по време на различни образователни, спортни, научни и културни дейности и мероприятия, свързани със струпване на хора.

Други задължителни мерки за областите, попадащи в Етап 2, са въвеждане на изискване за недопускане на не повече от един човек на осем кв.м. в търговски обекти, ограничаване на свижданията в лечебни заведения и специализираните институции за предоставяне на социални услуги, както и в социалните услуги от резидентен тип за деца и възрастни.

Допускат се само свиждания при пациенти с болничен престой над пет дни – по преценка на лекуващия лекар и според здравословното състояние на пациента и риска от заразяване с COVID-19; ограничаване на извънучилищните мероприятия и събирания на деца и младежи. Етап 2 предвижда и други задължителни мерки, отнасящи се за училищата.

Остава в сила и провеждането на засилен сутрешен филтър в детски заведения за недопускане на деца с клинични симптоми за COVID-19, както и за други остри заразни болести.