/ iStock/Getty Images
Европейската комисия предяви иск срещу България пред Съда на ЕС заради лошото качество на въздуха.

Съдът нареди на Столичната община да мие редовно улиците

Последните данни за серния диоксид (SO2), които държавата ни е предоставила, показват трайно неспазване на пределно допустимите стойности в югоизточната част на страната, където се намират четирите най-големи топлоелектрически централи, посочват от Комисията.

Нова система ще информира за качеството на въздуха в реално време

Това е вторият подобен иск, след като на 5 април 2017-та Съдът потвърди, че България не е спазила пределно допустимите стойности за прахови частици.

Тръгна поредното дело за мръсния въздух в София

Страната ни нарушава европейското право в общо в шест области. Освен околна среда, това са цифров единен пазар, вътрешен пазар, правосъдие, данъчно облагане и митнически съюз, както и миграция, вътрешни работи и гражданство.