/ ThinkStock/Getty Images
Германски инвеститор дава подробности за немската мярка за 60% подкрепа
От АИКБ предлагат страната ни да въведе немския модел за запазване на заетостта. Те базират своето предложение на германски инвеститор, който дава подробности за немската мярка за 60% подкрепа.

АИКБ: Не искаме повече пари от държавата, а спешен ремонт на закона (ВИДЕО)

Как е в Германия:


При бруто-заплата от 2000 евро, разходите на предприятието за работника са 2473,70 евро (т.е. 473,70 евро допълнителни разходи на предприятието за осигуровки и други бюджетни плащания):

Нетната заплата е: 1400 евро (с редица условности предвид по-комплексната система за изчисляване на данъците в Германия).

Актуализират бюджета, теглим нов заем за милиарди (ВИДЕО)

В режим на намалена заетост (Kurzarbeit) сметките са следните:


Нетна заплата: 60% от нормалното нето, т.е. 840 евро (= 60% х 1400). Това се поема от Агенция по заетостта. Разходи за предприятието: 80% от осигуровките върху нормалната бруто-заплата, като предприятието трябва да поеме и дела от осигуровките, дължим от работника.

Върху 2000 евро бруто предприятието нормално дължи 397,50 евро осигуровки, а работникът 402,50 евро, т.е. общо осигуровките са 800 евро. От тях предприятието плаща 640 евро (= 80% х 800).

Това всъщност е разходът на работодателя за цял месец, в който работникът не ходи на работа. Като процент от нормалните разходи за този работник се получава 26% (= 640 / 2473,80).

Важно е да се отбележи, че като допълнителна мярка заради кризата около коронавируса, на предприятието в момента се възстановяват платените осигурителни вноски, т.е. в периода на кризата неговите разходи за работника са 0% спрямо нормалните. Държавата плаща цялата компенсация, равна на 60% от нетната заплата на работника. Което означава схема „60/0“.

Бизнесът подкрепя частично държавните мерки, но трябват спешни промени

Как е в България при схемата 60/40?


При заплата 1000 лв. бруто, разходите на предприятието са 1194,20 лв.
Нетна заплата: 775,98 лв.

В режим на схемата 60/40 сметките са следните:

Нетната заплата остава същата, т.е. 775,98 лв. (Компенсацията е 100%, което не се прави никъде, несправедливо е към работещите, невъзможно е при криза, би имало драстично по-малък обхват)

Разходите на предприятието са 594,20 лв. (= 40% х 1000 + 194,20) за цял месец, в който работникът не ходи на работа. Като процент от нормалните разходи за този работник се получава 50 % ( = 594,20 / 1194,20).

АИКБ: Предложението 60/40 е подвеждащо, неефективно и неработещо за спрените предприятия

А като процент от нетната заплата на работника предприятието плаща 77% (= 594,20 / 775,98). Т.е. сравнено с германското „60/0“ българското е „23/77“. От АИКБ предлагат модела на Германия.

В рамките на същия заделен ресурс от 1 млрд. лв. Алтернативата е работника да бъде съкратен и тогава схемата става пак „60/0“. Държавата ще изхарчи същите пари, без да е запазила заетостта.