/ ThinkStock/Getty Images
Асоциацията на индустриалния капитал в България предлага на Националния съвет по тристранно сътрудничество смекчаване на икономическите последици от мерките за ограничаване на разпространението на коронавируса.

Сред тях са прекратяване на задължението за заплащане на данък сгради за затворени обекти и предприятия за периода, за който те са прекратили дейността си.

Извънредна еднократна компенсация от 1000 лева за самонаети микропредприятия с до 9 заети включително.

Тристранката ще обсъди икономическите мерки, предложени от бизнеса и синдикатите

Отлагане на ДДС върху неплатените фактури.

За периода от обявяване на извънредното положение до неговата отмяна осигурителната вноска за сметка на работодателя за всеки работник да не се дължи.

Мерки в сферата на насърчаване на туризма.

Разрешаване на дейността на малки семейни хотели и ресторанти при стриктно спазване на отстоянията и изискванията за безопасност.

Мерки за осигуряване на безпрепятственото движение на стоки и товари.