Администрациите злоупотребяват със сроковете за различни услуги

/ БГНЕС
Администрациите злоупотребяват със сроковете за различни услуги
96548
Администрациите злоупотребяват със сроковете за различни услуги
  • Администрациите злоупотребяват със сроковете за различни услуги
Правителството призна, че много от работещите с граждани администрации злоупотребяват, като фиксират по-дълги срокове за услуги, които могат да се предоставят веднага, и изискват по-високи такси за експресното им извършване.
 
Признанието направи Красимир Божанов, директор на дирекция "Модернизация на администрацията" към Министерския съвет, при представянето на проект за модернизиране на административното обслужване. Той увери, че в рамките на проекта ще бъдат определени услугите, които могат да се предоставят на момента, и това не трябва да се заплаща като експресна услуга.
 
Божанов обясни още, че до няколко седмици трябва да бъде готова нормативната процедура за служебен обмен на информация за съдебния статус на лицата, което означава окончателно отпадане на хартиените свидетелства за съдимост, изисквани от държавната администрация.
 
Подготвят предложения за опростяване на над 700 услуги за бизнеса

Като представител на държавната администрация Красимир Божанов призна, че от години е констатирана злоупотребата на администрациите да събират такси и изкуствено да фиксират забавени срокове за услуги, които могат да се предоставят веднага. Такива констатации има и в направения преглед на услугите на администрацията по представения днес проект, а като мярка ще бъдат дадени препоръки за промяна или ще се направи директна промяна, обясни Божанов.
 
"Анализът услуга по услуга показва къде наистина има основание тя да се предостави веднага, т.е. къде не би трябвало да има експресна услуга, а трябва да има само един тип услуга и една такса за нея. Това е част от задачите по проекта, да констатираме такива неща", обясни той.
 

БГНЕС


До няколко седмици ще се сложи край на хартиеното свидетелство за съдимост, изисквано от гражданите за някои услуги на държавната администрация, като информацията за съответния човек ще се обменя по служебен път, обясни Красимир Божанов. "Става дума само за случаи, в които той се изисква от администрацията, а не от частни лица, които примерно като наемат работник, му искат свидетелство за съдимост. Държавата не стигна до там, че да налага такива стандарти на частния сектор на този етап, може би в бъдеще би било обект на дискусия", заяви Божанов.  
 
По време на представянето на проекта от Националното сдружение на общините предложиха въвеждането на максимален срок за услугите, извършвани от общините, който да е различен за всяка услуга, но един и същ за всяка община.