/ БНБ
Брутният външен дълг на страната в края на февруари 2021 г. е 37 720.9 млн. евро (58.5 на сто от БВП2), което е със 725 млн. евро (1.9 на сто) по-малко в сравнение с края на 2020 г. (38 445.9 млн. евро, 63.4 на сто от БВП), съобщава Българската народна банка.

Дългът на България за 2020 г. е 25 на сто от БВП

В края на февруари 2021 г. дългосрочните задължения са 29 249.3 млн. евро (77.5% от брутния дълг, 45.4 на сто БВП), като намаляват с 26.2 млн. евро (0.1 на сто) спрямо края на 2020 г.

Ананиев: Бюджетът е на дефицит от 619 млн. лева към края на март

Брутният външен дълг на сектор Държавно управление в края на февруари 2021 г. е 7390.7 млн. евро (11.5 на сто от БВП). Спрямо края на 2020 г. (7419.6 млн. евро, 12.2 на сто от БВП) той намалява с 28.9 млн. евро (0.4 на сто).
БТА