/ iStock/Getty Images
Дългът на България за 2020 г. е в размер на 29 703 млн. лв., или 25 на сто от БВП, показват предварителни данни на Националния статистически институт.

Ананиев: Бюджетът е на дефицит от 619 млн. лева към края на март

През 2020 г. институционалният сектор "Държавно управление" отчита бюджетен дефицит от -4056 млн. лв., или -3.4 на сто от БВП.

АИКБ: Целта трябва да е минимум 6% годишен ръст на БВП

Дефицитът в подсектора "Централно управление" е в размер на -4551 млн. лв., или -3.8 на сто от БВП. Подсектор "Местно управление" е реализирал излишък от 330 млн. лв., а подсектор "Социалноосигурителни фондове" е реализирал излишък от 165 млн. лева.
БТА