Замерват емисиите вредни вещества от Кремиковци
Замерват емисиите вредни вещества от Кремиковци / netinfo

Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) ще измерва от 1 октомври емисиите на вредни вещества в "Кремиковци" АД. Това съобщиха от Министерството на околната среда и водите.

Измерването ще се извърши съгласно годишния график за контролни измервания на РИОСВ - София, съвместно с Изпълнителната агенция по околна среда.

С измерването ще се проверява както работата на пречиствателните съоръжения, така и състоянието на технологичните агрегати, които генерират вредните емисии.

Това измерване е второ за 2007 г., допълват от министерството. Първото измерване е приключило в края на март. Резултатите от него са били над пределно допустимите норми.