/ БГНЕС, архив
През първото тримесечие на 2017 г. 926.1 хил. българи са направили туристически пътувания, показват предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ). Преобладаващата част от тях - 89.4%, са пътували само в страната, 9.4% - само в чужбина, а 1.2% са пътували както в страната, така и в чужбина.
 
В сравнение със същото тримесечие на 2016 г. общият брой на пътувалите хора на възраст 15 и повече навършени години нараства с 68.3%, като пътувалите само в страната се увеличават с 80.2%, пътувалите само в чужбина - с 13.3%, докато пътувалите в страната и чужбина намаляват с 20.2%.
 
Чакаме над 5,5 млн. туристи по морето

По-голямата част от туристическите пътувания на хората на възраст 15 и повече навършени години в страната са били с цел "посещение на близки", докато тези, реализирани в чужбина, са за "почивка и екскурзия", посочени съответно от 47 и 39.6% от тях.
 
През първото тримесечие на 2017 г. като самостоятелни са били регистрирани 1 232.8 хил., или 94.6% от общия брой лични пътувания. Относителният дял на самостоятелните пътувания без резервация в страната е 96.9%, а на тези в чужбина - 66.4%.
 
Очакваме 10% ръст на чуждестранните туристи през лятото

В структурата на разходите по видове с най-голям относителен дял в страната са тези за храна - 37.7%, докато в чужбина са разходите за транспорт - 33.5%.
 
През първото тримесечие на 2017 г. средният разход при пътуване с лична цел на един човек на възраст 15 и повече навършени години е 132 лв. в страната и 500.88 лв. в чужбина. Същевременно разходите на един човек за професионално пътуване са средно 161.63 лв. в страната и 991.43 лв. в чужбина.