/ БГНЕС
По данни от оценки на Международната организация на труда и Европейския съюз канцерогените са причинителят на по-голямата част от смъртоносните професионални заболявания в Европейския съюз (ЕС). Това каза министърът на труда и социалната политика Бисер Петков на откриването на национална конференция "Здравословните работни места управляват опасните вещества", която е в рамките на Европейската седмица по безопасност и здраве при работа - 2019 г.

Опасни вещества на работа разболяват 120 000 души годишно в ЕС от рак

Министър Петков посочи, че всяка година 53% от смъртните случаи в ЕС, свързани с работата, се дължат на ракови заболявания. Според направените оценки общият брой на хората, които развиват ракови заболявания в резултат на излъчването на канцерогени, надхвърля 120 000 души годишно. Това довежда до почти до 80 000 смъртни случаи годишно.
 

БГНЕСТой добави, че Европейската комисия е поставила борбата с раковите заболявания, получени на работното място, като един от основните си приоритети. Затова през 2018 г. и 2019 г. са били приети три изменения на Директивата за канцерогените и мутагените, които трябва да се въведат в националните законодателства на държавите членки до 2020 г. и 2021 г. С тези изменения се акцентира върху по-строгите мерки за превенция. Освен това се разширява обхватът на генерираните канцерогени.

Кое е най-вредното месо?

Сред основните принципи на работниците е да работят в здравословна, безопасна и добре адаптирана работна среда, което включва и защитата от вредното и опасно въздействие на работното място химични агенти, изтъкна Бисер Петкова. Той допълни, че България е привела изцяло националното си законодателство в съответствие с европейските стандарти. Според него обаче законодателството е само едната страна за осигуряване на ефективна защита на работната среда. Реалната дейност се реализира на работните места. Затова целта на кампанията е да се запознаят работниците и работодателите не само с правилата и нормите, но и как те да бъдат прилагани най-добре, уточни министърът на труда и социалната политика.
 

БГНЕС

БТА, БГНЕС