Търговията на БФБ се активизира
Търговията на БФБ се активизира / netinfo

В последните 2 часа търговията на Българска фондова борса се активизира значително, като купувачите чувствително превишават продавачите. В резултат, най-значимият борсов индекс се повишава с 4,55 процента, а BGTR 30 добавя 4 на сто към стойността си.

Най-значителни изкупувания са налице при „Химимпорт”, „Корпоративна търговска банка”, „Албена”, „Централна кооперативна банка” и „Индустриален холдинг България”.

Преди минути на блоков сегмент бяха прехвърлени 6,72 процента от капитала на Първа инвестиционна банка, което е значителна промяна в акционерната структура на банката, но засега страните по сделката не са ясни.