Териториите в НАТУРА 2000 трябва да бъдат определени на научна основа
Териториите в НАТУРА 2000 трябва да бъдат определени на научна основа / netinfo

Предложението, кои територии да влязат в екологичната мрежа НАТУРА 2000, трябва да е взето изцяло на научна основа. Ако българското правителство се опита да извади от мрежата територии, които отговарят на европейските изисквания да бъдат защитени, страната може да бъде осъдена от Европейския съд. Това каза в предаването „Портфейл” д-р Петър Янков от Дружеството за защита на птиците.

Неправителствената организация предлага 23% от територията на страната да бъде защитена. Според Янков, европейските директиви не превръщат защитените зони в резервати и не изключват икономическата активност. Човешката дейност обаче трябва да бъде съобразена с опазването на биологичното разнообразие и добави:

Това че България няма да обяви тези 23-30% от територията, които са предложение, вече е нарушение на директивата. Веднага след това може да бъде сезиран, и той ще бъде сезиран, Европейският съд.

Вече има такива прецеденти в ЕС, Полша вече е осъдена да плаща?

Полша в момента е на съд. Осъдена е Холандия, Испания, мисля, че и Великобритания, загубиха тези дела.

България ще бъде осъдена да изплаща глоби. Това ще са от порядъка на стотици хиляди евро на година, ако не и повече. Европейският съд е приел като базова информация, върху която той взема решенията си, книгата са орнитологично важните места. На основата на тази базова информация, беше осъдена Холандия и другите страни. Тази книга е публикувана вече и в момента може да бъде опора на ЕС да реши, дали България си е изпълнила задължението или не.