Стигаме 60% от стандарта на Германия до 20 години
Стигаме 60% от стандарта на Германия до 20 години / Sofia Photo Agency, архив

"България бавно, но сигурно ще достигне стандарта на растеж, който може да се очаква за страна от ЦИЕ. Да се споменават конкретни числа е много рисковано, но е напълно възможно БВП на глава от населението в България да нарасне до около 60% от това в Германия през следващите две десетилетия".

Тази прогноза направи Кристофор Павлов, главен икономист на УниКредит Булбанк, цитиран от "Стандарт".

Всеки пети българин живее в бедност, всеки трети - с материални лишения

Според него България изглежда, че споделя едни и същи социални и организационни способности, както и останалите икономики от ЦИЕ.

Много икономисти смятат, че в крайна сметка тези фактори определят потенциала за догонване в икономическия растеж на една страна. Това подсказва, че страната може да се справи много по-добре, когато става въпрос за подобряване на жизнения стандарт, обясни специалистът.

Към 2014 г. БВП на глава от населението в България е едва 37% от нивото в Германия.

Пропастта в доходите ще се задълбочи драстично

Според Кристофор Павлов подобрения в някои ключови политики, сред които енергийната, увеличаване на инвестициите в инфраструктура, както и в човешкия капитал, могат да помогнат за отключване на потенциала за развитие на България и за ускоряване на процеса на сближаване на доходите.

"За България е добре да направи енергията по-лесно достъпна, например чрез диверсификация на маршрутите за доставка и на източниците на първични енергийни ресурси", смята Кристофор Павлов.