След отпадането на поправката Янев БТПП и БСК се връщат в тристранката
След отпадането на поправката Янев БТПП и БСК се връщат в тристранката / снимка: MorgueFile.com

Българската търговско-промишлена палата и Българската стопанска камара се връщат в Националния съвет за тристранно сътрудничество, става ясно от съобщения до медиите на организациите. В днешния брой на "Държавен вестник" са обнародвани промените на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни, обществени и други длъжности в публичния и частния сектор.

С промените в закона отпада така наречената поправка "Янев" (по името на вносителя й - председателя на партия „Ред, законност и справедливост" Яне Янев), която задължаваше членовете на управителните и контролни органи на работодателските и синдикалните организации да декларират тяхното имущество. Декларациите на онези от тях, които все пак обявиха какво притежават, ще бъдат заличени от публичния регистър на Сметната палата.

Сметната палата в едномесечен срок от влизане на закона в сила трябва да изпрати на изпълнителния директор на НАП и на председателя на Държавна агенция "Национална сигурност" поименен списък на хората, чието задължение за деклариране на имуществото отпада.

С обнародването на посочения закон вече няма пречки за участието на всички работодателски организации в Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Следващото заседание на НСТС е на 15 август.