Ще търсят работници за 16 нови професии от тази година
Ще търсят работници за 16 нови професии от тази година / Thinkstock/Getty Images

През 2017 г. работодателите ще могат да назначават работници и служители на нови 16 професии, с които със заповед на министъра на труда и социалната политика е допълнена Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД), съобщават от социалното министерство.

Бизнесът се оплаква от липса на шлосери и механици, даже на шофьори

Класификацията на професиите и длъжностите е допълнена с пет нови длъжности - ръководител на специализирано звено за разследване; длъжностно лице по регистрацията по Закона за търговския регистър; координатор, ИТ проекти; инженер, държавен служител; инспектор в служба "Военна информация".

Прогноза: Редица професии изчезват безвъзвратно

Класификаторът на професиите и длъжностите е допълнен с девет длъжности във връзка с прилагането на Закона за предучилищното и училищното образование - учител, старши учител и главен учител по религия в начален етап на основното образование, в прогимназиален етап или в гимназиален етап.

Търсенето на кадри у нас ще се увеличи през 2030-а, предлагането ще намалее

Списъкът се допълва още с професиите лекар, специалист по трудова медицина и оператор на заваръчни апарати за механизирано и автоматизирано заваряване.