/ ThinkStock/Getty Images
Ще поскъпне ли водата в Пловдивска област?
93615
Ще поскъпне ли водата в Пловдивска област?
  • Ще поскъпне ли водата в Пловдивска област?
Поскъпване на водата в област Пловдив с до 55% за битовите потребители обсъжда да открито заседание Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). Увеличението е записано в бизнес плана на "Водоснабдяване и канализация" Пловдив за периода 2017 и 2021 г.
 
Повишаване на цената на водата ще има в общо 17 общини, като ще бъде в различен размер в зависимост от това дали клиентите са с гравитачно или помпено водоснабдяване. Причината е, че с водната реформа ще се въведе единна цена за двете категории от 2,14 лева с ДДС за кубик.

Най-рано новата цена ще влезе в сила от юни.