/ Sofia photo agency
Процедурата за избор на стратегически инвеститор по проекта АЕЦ „Белене“ е публикувана, днес – 22 май 2019 г., в Официалния вестник на Европейския съюз.

Борисов: С Китай преговаряме за АЕЦ „Белене“ и всяка страна проявява твърдост и характер

Срокът за получаване на заявления за участие в процедурата е до 90-тия ден, считано от датата на публикуване на поканата.

Срокът за приключване на процедурата е 12 месеца от днешна дата.