Паскалев внесе предложения за концесия на ГУМ-а и банята в Благоевград
Паскалев внесе предложения за концесия на ГУМ-а и банята в Благоевград / netinfo

Предложения за отдаване на градския универсален магазин и на банята в Благоевград внесе в Общинския съвет кметът на града Костадин Паскалев.

Сградата на ГУМ-а ще бъде предназначена за търговия. Инвестицията, която е в размер на 4,5 млн. лева, предвижда реконструкция на външната фасада, изграждане на система за достъп до надпартерните нива – асансьори и ескалатори, в зависимост от предложения от кандидат-концесионер идеен проект, външно декоративно осветление, както и присъединяване на подземния етаж към търговската площ, което ще доведе до премахване на временните търговски обекти около сградата.

Максималният срок за осъществяване на строително-ремонтните дейности е 18 месеца. Срокът за концесиониране на обекта е 25 години. „Минималното годишно възнаграждение ще бъде в размер на 240 хиляди лева, което е почти два пъти по-голямо от сегашното, което получава общината”, поясни Паскалев. Собствеността на общината в сградата е 97,29%.

Процедурата за предоставяне на банята за експлоатация, реконструкция, надсртояване, рехабилитация, изграждане на SPA център и хотелска част ще бъде открита на следващата сесия на общинските съветници. Необходимо е кандидат-концесионерът да изработи инвестиционна програма в размер на 4,5 млн. хиляди лева, от които 4 млн. лв. трябва да бъдат инвестирани в първите 18 месеца от подписването на концесионния договор.

Потенциалният концесионер трябва да предостави и идеен проект с макет на постройката, която да е съгласувана с градинката, намираща се до банята. За година и половина обектът трябва да се пусне в експлоатация. Срокът за концесиониране е 25 години.

„Минималното годишно възнаграждение ще бъде 144 хиляди лева, което е почти 6 пъти по-голямо от сегашното, което получава общината”, поясни Паскалев