лева дюжет пари
лева дюжет пари / iStock/Getty Images
Българската банка за развитие заяви пред ЕК желанието си за привличане на допълнителни средства за възстановяване и развитие на малкия и средния бизнес.

Това ще стане чрез програмата InvestEU.

Общият ресурс, с който банката ще може да разполага, е до 1,7 млрд. лв., съобщиха от финансовата институция.

Очаква се да бъдат подкрепени над 3 260 малки и средни български компании и да бъдат създадени най-малко 8 000 нови работни места, а над 18 000 да бъдат запазени.

Окончателното одобрение за включването на ББР в InvestEU се очаква да стане през октомври.

В резултат на одобрението на новите средства от ЕК, новият гаранционен продукт на банката ще мобилизира публичен и частен ресурс за осигуряване на достъп до финансиране за малките и средните предприятия в области, които банките смятат за високорискови.

Това ще бъде реална възможност за повишаване на конкурентоспособността на фирмите чрез увеличаване на капацитета на предприятията в области като цифровизация, иновации, интернационализация и нови устойчиви технологии.

Програмата InvestEU ще се прилага за периода 2021-2027 г. като основен инструмент на ЕС за инвестиции във възстановяването на икономиките, екологичния напредък и заетостта в Европа.

Това е един от механизмите за подкрепа на растежа след последиците от COVID-19 и за постигане на целите на ЕС за изграждане на екологична, цифрова и устойчива европейска икономика.