Кредити без промяна в лихвата могат да се получават с новите карти „Транскард”
Кредити без промяна в лихвата могат да се получават с новите карти „Транскард” / netinfo

Заради новите законови изисквания до 15 ноември 2006 притежателите на карти „Транскард” ще имат няколко възможности. Това казаха в предаването „Портфейл” на Дарик Емил Ангелов – заместник-главен директор на Пиреосбанк и Владимир Ангелов, директор на „Транскард”.

Те обясняха, че с новата карта „Транскард”, която вече е изпратена на 80 хиляди клиенти, може да се получват кредити без промяна в лихвата, с който да се погасят старите задължения по „Транскард”.

Друг вариант е да се вземе карта „Visa”, която да бъде с 29 лева годишна такса за обслужване или карта „Visa” с 39 лева годишна такса.

Третият вариант е кредитът по старата карта да се оформи в потребителски и да се погаси за 5 години на 60 вноски.

От 15 ноември всички задължения по старите карти ще се олихвяват с 23,88 процента само при положение, че не се плати минималната задължителна вноска, каза Емил Ангелов от „Транскард” и обясни:

"До 1 октомври заемите по кредитните карти, които са с осигурен кредитен ресурс от банка „Пиреос” – България, се олихвяваха на лихви от 1,5% на месечна база за „Класик” и 1,22% - за „златните”. Тези лихви са приложими за клиентите в случай, че клиентът си погасява редовно заема".

Той би могъл и да не плаща тази лихва, ако погаси до петнадесетия ден от съответния месец всичко, което е потребил предходния месец. Минималната вноска нямаше при схемата, която беше в сила да 1 октомври. Ако клиентите платят в рамките на съответния месец всичко, което са потребили предходния, не се плаща лихва. Ако платят минималната вноска или сума, която е близка до изразходената, плащат тези 1,5% на месец. Ако не направят никакво плащане, те излизат в просрочие и плащат лихвата от 23,88%, т.е. нищо по същество не се променя за клиентите, които не си обслужват заемите, допълниха Емил Ангелов и Валери Ангелов.