Влизат в сила промените за избор при пенсиониране
От 7 май бъдещите пенсионери ще могат да попълват новия образец за отпускане на пенсия, чрез който експертите на НОИ ще изчисляват по служебен път кой размер на пенсията е по-благоприятен - по старата или по новата методика. Това съобщиха на семинар за журналисти управителят на НОИ Ивайло Иванов и експерти от Националния осигурителен институт.
 
Промените в Кодекса за социално осигуряване, които дават възможност за избор, влизат в сила на 4 май, но тъй като 4, 5 и 6 май са почивни дни, хората ще могат от 7 май да подават заявления. От тогава ще действа и комбиниран калкулатор на НОИ, чрез който хората ще могат сами предварително да си изчислят кой размер е по-благоприятен. Амбицията на експертите на НОИ е още днес в края на деня той да бъде поставен.
 
От 7 май НОИ ще смята по коя методика е по-благоприятно да се пенсионираме

В заявлението за отпускане на пенсия има отметка, в която бъдещият пенсионер заявява, че при отпускане на исканата от него пенсия, желае в нейния размер да се вземат предвид трите последователни години от последните 15 години осигурителен стаж, избрани от него, преди 1 януари 1997 г. Бъдещите пенсионери трябва да предоставят всички документи, като е задължително да предоставят тези за най-добрите три години преди 1997 г., при възможност, и тези за периода 1997-1999 г., тъй като тогава регистърът на НОИ е в процес на внедряване. Ако хората забравят да направят отметка, че искат и по старата методика да бъдат изчислени пенсиите им, но предоставят документи за трите най-добри години, от НОИ пак ще им изчислят служебно и по двете методики, като ще им предоставят по-благоприятния размер на пенсията.
 
За желаещите да се пенсионират по новата методика няма да е нужно да носят документи за т.нар. златни години и да правят отметки в заявлението.
 
Обновена е електронната услуга на НОИ "Изчисляване на прогнозен размер на пенсията", съобщиха Любомира Язаджиева - директор на дирекция "Пенсии" в НОИ, и Марин Калчев -директор на дирекция "Информационни системи за дългосрочни и краткосрочни плащания" в НОИ.
 
Обновена е електронната услуга на НОИ за прогнозен размер на пенсията

Комбинираният калкулатор ще може да бъде ползван със сигурност от 7 май, а вероятно и още днес експертите ще го качат на сайта на НОИ. Чрез него ще може да се изчислява както прогнозен индивидуален коефициент, така и прогнозен размер на пенсията едновременно и по старата, и по новата методика.
 
Експертите уточниха, че електронната услуга изчислява предварителен, но не окончателен размер на коефициента и на пенсията, защото е възможно в регистъра на осигурените да има неточни или липсващи данни от началния му тестов период. Когато хората дойдат с документите в ТП на НОИ, ще им се изчислят точните размери, посочиха от НОИ.
 
Има фрапантни случаи на хора, които посочват доход отпреди 1997 г. по спомени, предположения, а по време на пенсионното производство се оказва, че доходът не съответства по документи на предварително подадените данни, обясни Язаджиева. Тя припомни, че услугата работи и със средномесечен осигурителен доход за 12 месеца назад, затова има значение кога точно е направено изчислението на прогнозен размер.
 
Окончателно: Избираме формулата за пенсия до 2023 г.

В електронната услуга при изчисляване на прогнозния размер се изтеглят данните от Регистъра на осигурените след 1996 г. Особеност при електронната услуга е, че целият стаж, който хората ще посочат преди 1997 г., ще бъде третиран като трета категория, а при пенсионното производство, при показани документи, които доказват категорията, ще се определи точната. Експертите уточниха, че изборът на трите най-добри години ще е личен избор на хората, тъй като за този период няма регистър. Колкото по-точни са данните, въведени от бъдещите пенсионери, толкова по-точен ще е прогнозният размер на пенсията.
 
НОИ пази всички изчисления, които са направени от бъдещите пенсионери чрез електронния калкулатор, независимо колко на брой са. Ако не се въведат данните за трите най-добри години преди 1997 г., по подразбиране калкулаторът работи по новата методика и изчислява прогнозен размер по нея.
 
Какво трябва да направим, ако искаме изчисляване на пенсията по старите правила?
 
От 7 май експертите на НОИ ще консултират хората при избора на по-благоприятен размер на пенсията и по места. Освен електронната услуга на НОИ за изчисляване на прогнозен размер, бъдещите пенсионери ще могат да се консултират и в жив разговор с експертите, защото част от тях нямат ПИК или не могат да боравят с Интернет. Консултациите ще бъдат правени в териториалните поделения, в изнесени приемни и чрез мобилни екипи, които ще посещават населени места без ТП и изнесени приемни. Те ще бъдат правени през май, юни и при необходимост и през други месеци. Графици за консултациите ще бъдат качени в териториалните поделения на НОИ и в кметствата. Консултациите дават предварителни прогнозни стойности на индивидуалния коефициент и пенсията, защото те ще се извършат на базата на електронната услуга на НОИ. Важно е бъдещите пенсионери да носят документ за самоличност, както и документи за осигурителни доходи.
 
В Териториалното поделение на НОИ в Хасково имаше посетители, които ще се пенсионират през тази година. Геновева Янева разказа, че е жп служител и нейната пенсия е по-благоприятна по новата формула, в която влизат годините след 2000 г., защото тогава се е осигурявала на по-високи суми. Тя е ползвала консултант за изчисляване на по-добрия размер, тъй като към датата, когато е навършила възраст за пенсиониране, е нямало яснота, че експертите на НОИ ще изчисляват по служебен път. Разликата в пенсията й по двете методики е със сто лева повече в полза на новата методика, каза тя.
 
От териториалното поделение в Хасково разказаха обаче, че на повечето хора в този регион им е по-благоприятно пенсионирането по старата методика. Проблем е обаче удостоверяването на годините работа в бившите ТКЗС-та. Ако хората не успеят да намерят документи, експертите ще потърсят сред техните архиви.
 
Промените в Кодекса за социално осигуряване
 
До 1 януари 2023 г хората ще могат да избират по старата или по новата методика да се пенсионират предвиждат промените в Кодекса за социално осигуряване. Старата методика включва както трите най-благоприятни години преди 1997 г., така и целият доход от 1 януари 1997 г. до пенсионирането на хората. Новата включва само осигурителният доход след 2000 г. и след 1 януари 2023 г. ще действа само тя. Възможността за избор е предвидена и за хората, които са подали заявление за отпускане на пенсия с начална дата след 31 декември 2018 г., както и за тези, на които вече е отпусната такава пенсия през същия период. Те ще могат в шестмесечен срок да упражнят еднократно правото си на избор, като пенсията ще се отпуска в новия размер от същата начална дата.
 
Хората, на които вече им е отпусната пенсия от началото на 2019 г., са около 4000. Те ще имат право до 2 ноември да поискат преизчисляване на пенсията и по старата методика. Ако по старата се окаже, че размерът на пенсията е по-благоприятен, ще им бъде отпуснат по-високия със същата начална дата. Над 21 000 са подалите заявления за отпускане на пенсия от началото на годината, посочиха от НОИ.
 
За учители, военни, полицаи и хора с пенсия за инвалидност за трудова дейност новата методика е по-благоприятна
 
За учителите и работещите в сектор "Сигурност" пенсията ще бъде по-благоприятна, ако бъде изчислена по новата методика, която действа от началото на 1 януари 2019 г., каза Драгомир Драганов -директор на дирекция "Анализи, прогнози и планиране" в НОИ. Той обясни, че за учителите това се обяснява с политиката по отношение на сектор образование и увеличаващите се заплати през последните години. Изчислено е, че 87,1% от тях ще имат по-благоприятна пенсия по новата методика, която включва осигурителният доход само след 2000 г., а 12,9% по старата, която включва и доходите преди 1997 г., както и тези в периода 1997-1999 г. За хората от сектор сигурност е изчислено, че 71,4% от тях ще вземат по-добра пенсия по новата методика, 21,1% по старата и 7,4% - без разлика по двете методики.
 
За болшинството от хората с пенсия за инвалидност за трудова дейност старата методика също ще е по-неблагоприятна. 66,5% от тях ще имат по-благоприятен размер по новата методика, 18,1% по старата, 14,4% ще са без разлика в пенсиите. За категорийните работници ще е по-изгодно да се пенсионират по старата методика. За 59% от тях старата методика е по-благоприятна, за 31% новата, без разлика са 8,7% от тях, казаха експертите.
 
Според изчисленията на експертите на НОИ очакваният среден размер на пенсията за 2019 г. при старата методика е 402 лева, докато по новата методика - 399 лева. Това е разлика от едва 3 лева, коментира Драганов. Възможността за избор обаче дава средна пенсия от 420 лева. Тази година допълнителните разходи за пенсии ще са 13,7 млн. лева, а в края на 2022 г. ще са нужни допълнителни 14,1 млн. лева, съобщиха от НОИ.
 
Изборът на преходен период за възможност за избор по коя методика хората да се пенсионират - до 1 януари 2023 г., е направен поради демографски и икономически фактори, обясни Драганов. Той посочи, че през периода 2019-2022 г. предстои да се пенсионират жените, родени до края на февруари 1961 г., както и мъжете, родени до края на юли 1958 г. За тези хора има основание да се допусне, че периодът 1982-1997 г. и 1997-1999 г. съвпада със средата на тяхната трудова кариера и заплащането им е било най-добро. За хората на тази възраст има основание да се смята, че ще има периоди, в които средният им личен доход ще е по-висок от средния за страната. Това е по-малко вероятно за родените след 1962 г. (жени) и след 1959 г. (мъже), защото в средата на 80-те и 90-те те са били още в началото на трудовата си кариера. Затова след 2023 г. те ще получават по-високи пенсии по новата методика, която ще е единствената, която ще се прилага, поясниха експертите на НОИ. Според тях за между 7,4% и 14,4% изборът на методика не носи промяна в размера на пенсията, защото тя е или приравнена на минималния размер за съответния вид, или ограничена на максималния размер. Очаква се всяка година в следващите четири да се пенсионират около 75 000 души.
БТА