пари левове
пари левове / ThinkStock/Getty Images
Новите пенсионери, които желаят изчисляване на пенсията по старите правила, ще попълват специален раздел от формуляра за пенсиониране, в който ще посочват това свое желание, а Националният осигурителен институт ще изчислява пенсията и по двата варианта и ще отпуска по-благоприятния за човека размер на пенсията. Това е заложено в окончателните поправки на Кодекса за социално осигуряване, които бяха гласувани от социалната комисия в парламента. Изборът ще бъде възможен до началото на 2023-та година. Според приетите текстове хората, които вече са подали заявления от началото на тази година, могат да изберат изчисляване по старата формула в срок от 6 месеца след влизането в сила на поправките. Депутатите одобриха и промени в закона за социално подпомагане, с които месечните социални помощи се обвързват с редовното посещаване на подготвителна група и училище, както и с полагането на общественополезен труд. Според законопроекта детските добавки ще се отнемат от родителите и дават на учебното заведение за срок от една година, ако дадено дете отсъства поне 3 дни от детска градина или поне 5 учебни часа от училище. 

Парламентът прие промени при изчисляването размера на пенсията на бъдещите пенсионери
 
За да заяви желанието си за изчисляване на пенсията по старите правила, човек трябва да попълни специалния отрязък от заявлението за отпускане на пенсия, и да приложи документи за осигурителните си доходи през трите най-добри години преди 1997-ма година. Ако разполага и с документи за годините от 97-ма до 2000-та, подаването им би улеснило служителите на НОИ, обясни пред социалната комисия Снежана Малакова, директор на правната дирекция в института.
 
С подаването на заявлението стартира пенсионното производство. То продължава няколко месеца във връзка с изясняване на всички обстоятелства. Никаква промяна няма в тази посока“, каза Малакова.

Как ще изчислява НОИ новите пенсии?
 
Председателят на социалната комисия Хасан Адемов обясни, че при посочено в заявлението изчисляване по стария начин, не се изключва изчисляването и по новата формула.
 
„И когато се съпоставят двата окончателни размера, НОИ да определи по-благоприятният за човека размер“, посочи Адемов.

1 322 300 пенсионери ще получат допълнително по 40 лева за Великден
 
Депутатите отхвърлиха предложение на Националната мрежа за децата, внесено от Хасан Адемов, според което детските добавки да се отнемат от родителите при допуснати 10 неизвинени отсъствия, вместо при предложените 5. От ГЕРБ припомниха, че мярката с едногодишното отнемане и пренасочване на детските добавки има за цел да респектира родителите и да ги мотивира да изпращат децата на детска градина и училище.