Обновена е електронната услуга на НОИ "Изчисляване на прогнозен размер на пенсията", съобщиха на семинар за журналисти Любомира Язаджиева - директор на дирекция "Пенсии" в НОИ и Марин Калчев -директор на дирекция "Информационни системи за дългосрочни и краткосрочни плащания" в НОИ.
 
Комбинираният калкулатор ще може да бъде ползван със сигурност от 7 май, а вероятно и по-рано експертите ще го качат на сайта на НОИ. Чрез него ще може да се изчислява както прогнозен индивидуален коефициент, така и прогнозен размер на пенсията едновременно и по старата, и по новата методика.

От 7 май НОИ ще смята по коя методика е по-благоприятно да се пенсионираме
 
От 7 май ще може да се попълва и новият образец на заявление за отпускане на пенсия, който ще дава възможност на хората по коя методика да се пенсионират.
 
Експертите уточниха, че електронната услуга изчислява предварителен, но не окончателен размер на коефициента и на пенсията, защото е възможно в регистъра на осигурените да има неточни или липсващи данни от началния му тестов период. Когато хората дойдат с документите в ТП на НОИ, ще им се изчислят точните размери.
 
Има фрапантни случаи на хора, които посочват доход от преди 1997 година по спомени, предположения, а по време на пенсионното производство се оказва, че доходът не съответства по документи на предварително подадените данни, обясни Язаджиева. Тя припомни, че услугата работи и със средномесечен осигурителен доход за 12 месеца назад, затова има значение кога точно е направено изчислението на прогнозен размер.

Окончателно: Избираме формулата за пенсия до 2023 г.
 
В електронната услуга при изчисляване на прогнозния размер се изтеглят данните от Регистъра на осигурените след 1996 година. Особеност при електронната услуга е, че целият стаж, който хората ще посочат преди 1997 година, ще бъде третиран като трета категория, а при пенсионното производство, при показани документи, които доказват категорията, ще се определи точната. Експертите уточниха, че изборът на трите най-добри години ще е личен избор на хората, тъй като за този период няма регистър. Колкото по-точни са данните, въведени от бъдещите пенсионери, толкова по-точен ще е прогнозният размерът на пенсията.

Какво трябва да направим, ако искаме изчисляване на пенсията по старите правила?
 
НОИ пази всички изчисления, които са направени от бъдещите пенсионери чрез електронния калкулатор, независимо колко на брой са. Ако не се въведат данните за трите най-добри години преди 1997 година, по подразбиране калкулаторът работи по новата методика и изчислява прогнозен размер по нея.
БТА