/ ThinkStock/Getty Images
Европейската комисия запазва очакванията си за растежа на българската икономика непроменени в сравнение със своята зимна прогноза от тази година. БВП се прогнозира да  нарасне с 2,9 на сто през 2017 г. и с 2,8 процента през 2018 година, съобщават от финансовото министерство. По-рано на форум за плана "Юнкер" финансовият министър Владислав Горанов каза, че засега прогнозите, които разработват във ведомството му, за следващите години, са на нивата около три процента, но има потенциал за по-висок растеж. Премиерът Бойко Борисов каза, че догодина икономиката може да нарасне с 4.5-6 на сто, което бе определено от Горанов като оценка за нейния потенциал.

Догодина България може да постигне икономически растеж от 4,5-6%, смята Борисов

Вътрешното търсене ще има основен принос за ръста на БВП у нас през целия прогнозен период, движено най-вече от частното потребление и инвестиции след ускоряване на усвояването на европейски средства за програмния период 2014-2020 г., се казва в съобщението на финансовото министерство по повод прогнозата на ЕК. От Еврокомисията отчитат доброто представяне на износа ни през 2016 г., подкрепено от стабилното търсене от страна на търговските партньори от ЕС и силния туристически сезон. В резултат излишъкът по текущата сметка възлезе на 4,2 % от БВП. ЕК очаква постепенно свиване на положителното салдо, съответно до 2,4 % през текущата и 1,8 % през 2018 г. С основен принос ще бъде по-високият внос, движен от силното вътрешно търсене и покачването на цените на енергийните стоки.

През 2017 г. ЕК прогнозира положителна инфлация в България. Общият Индекс на потребителските цени в страната се очаква да отчете средно повишение от 1,3 % по линия на силното вътрешно търсене, поскъпването на комуналните услуги и възстановяването при цените на енергийните стоки. Прогнозата е средногодишната инфлация да се ускори до 1,5 % през 2018 година.

Новата индустриална революция "ще убие" някои професии, но и ще създаде нови

Условията на пазара на труда в България ще продължат да се подобряват, според прогнозата. Растежът на заетостта е завишен в сравнение с тяхната зимна прогноза до 0,6 % за 2017 и 2018 г. и ще бъде подкрепен от по-нататъшното възстановяване на вътрешното търсене. Нарастването на заетостта, заедно с намалението на работната сила ще доведат до спад в нивото на безработица до 6,4 % през 2018 година. През 2017 г. растежът на компенсацията на един нает се очаква да се ускори до 4,9 %, а през 2018 г. слабо да се забави до 4,5 %.

Кои са най-търсените специалисти у нас? (ВИДЕО)

От Комисията очакват фискалната консолидация у нас да продължи с по-ускорен от планирания темп и преизпълнение на целите за бюджетното салдо. За 2016 г. те оценяват консолидацията в структурни термини на 1,5 пр.п. от БВП, при балансирано фактическо салдо. За 2017 г. прогнозират бюджетен дефицит в размер на 0,4 % от БВП (на начислена основа). При допускане за непроменени политики за следващите години, през 2018 г. експертите на Комисията очакват дефицитът да се свие до 0,3 % от БВП.

Оценката на ЕК за дълга на сектор „държавно управление" е да достигне 29,5 % от БВП за 2016 г., поради временното повишаване на наличните буфери, с които частично да се покрият плащанията по дълга през 2017 г. Като се имат предвид и продължаващите първични излишъци по бюджета, те прогнозират държавният дълг през 2017 г. да намалее до 26,8 %, а през 2018 г. - до 26 % от БВП.