Държавният дълг възлиза на 9415,8 млн. евро към края на октомври
Държавният дълг възлиза на 9415,8 млн. евро към края на октомври / снимка: ThinkStock/Getty Images

Държавният дълг към края на октомври възлиза на 9415,8 млн. евро, съобщава Министерството на финансите съгласно водения официален регистър.

Вътрешните задължения са в размер на 3896,1 млн. евро, а външните - в размер на 5519,7 млн. евро.

В края на отчетния период делът на държавния дълг към Брутния вътрешен продукт /БВП/ по прогнозни данни възлиза на 22,8 процента, като делът на външния държавен дълг е 13,4 на сто, а на вътрешния държавен дълг е 9,4 на сто от БВП. В структурата на държавния дълг в края на периода вътрешните задължения заемат дял от 41,4 процента, а външните - от 58,6 цяло на сто.

Плащанията по държавния дълг през септември възлизат на 427,8 млн. лева. Във валутната композиция на плащанията от началото на годината най-съществен е делът на тези в лева - 81,4 процента, следван от 13,6 процента на деноминираните в евро, 4,6 процента на плащанията в щатски долари и 0,3 процента - в японски йени. Държавногарантираният дълг през септември 2014 г. достига до 348,1 млн. евро, от които 23,7 млн. евро са вътрешните държавни гаранции, а съотношението държавногарантиран дълг/БВП е в размер на 0,8 процента.

Източник: БТА