Дават 7300 лева за оръдие от съветски танк
Дават 7300 лева за оръдие от съветски танк / снимка: Sofia Photo Agency, Камелия Атанасова

860 са закупените тръжни книжа за участие в тайния търг за 140 разкомплектовани части от танково-огневите точки, разположени по южната ни граница. От тях 69 ще бъдат върнати, тъй като частите от шестте танка тип Майбах бяха извадени от танка със специална заповед на Министерството на отбраната.

Най-ниската цена, от която започна търгът за танковете е 340 лева. Най-високата цена беше за оръдие с купол на съветски танк Т-34 – 7300 лева. Резултатите от търга ще бъдат обявени в понеделник. Наддаването е тайно, като има много оферти от чуждестранни колекционери, физически и юридически лица.

Офертите се пускат в пет запечатани урни, а цената на депозита за участие в търга е 10% от началната тръжна цена. Председател на тръжната комисия е инж. Валери Ненков от Дирекция „Управление и разпореждане с недвижими имоти” към Министерство на отбраната. В момента комисията обработва резултатите от търга като предстои да бъде обявено класирането за всеки тръжен номер. Тогава ще стане ясна и бройката на всички наддавали за съответните танкови части в търга.