Чакъров: Имаме излишък на квоти вредни емисии
Чакъров: Имаме излишък на квоти вредни емисии / снимка: Sofia Photo Agency

България разполага със сериозен излишък на квоти вредни емисии, които ние ще търгуваме, съобразно регламентите. Това каза министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров пред журналисти след края на конференция, посветена на перспективите и предизвикателствата пред страната и бизнеса в изпълнение на политиките срещу изменението на климата.

Средствата, които ще постъпят от този излишък, ще бъдат инвестирани за повишаване на енергийната ефективност и за въвеждане на технологии, които да подобрят производството в екологичен аспект, посочи министърът. В отговор на въпрос министър Чакъров отбеляза, че за различните години излишъкът ще е различен.

Ако базовата година се запази 1988-ма, ще имаме право да продаваме до 30 на сто от обхвата, който сме имали през 1988 година, а това е около 42-44 млн. тона вредни емисии, уточни министърът. По думите му в момента цените на борсата се движат около 25 евро за тон, и вече има заявен интерес за купуване от няколко страни.

Министерството подготвя доклад, който ще бъде внесен за разглеждане в Министерския съвет, каза Чакъров. Той добави, че е предвиден и резерв за нови участници, каквато е препоръката на ЕК - около 5 на сто от общата квота за страната.

За "Кремиковци" квотите за парникови газове са около 3 600 000 тона, каза министър Чакъров. Искам ясна субектност по отношение на поемането на ангажименти в екологичен аспект и това е условие да издадем комплексно разрешително, а без него операторът не може да има разрешително за емисии, заяви министърът. По думите му този поцес предстои да бъде реализиран за комбината. Казусът е сложен, но ако няма поемане на ясни ангажименти, няма да позволя който и да е оператор да излъчва вредни емисии над двумилионния град, категоричен беше министърът.

На организирания от МОСВ форум днес бяха обсъдени всички аспекти на двата плана за разпределение на квоти за 2007, 2008 и 2012 година, както и пакет "Енергетика-климат". Страната ни изпълнява всички поети ангажименти по протокола от Киото и играе активна роля в борбата срещу изменението на климата , заяви Джевдет Чакъров.

Той припомни, че България е оспорила решението на ЕС от 26 октомври за количеството вредни емисии, определени за страната. Внесли сме иск в Европейския съд и очакваме в активен диалог да се вземат предвид всички аргументи, защото страната ни има по-големи потребности, икономиката ни има сериозен ръст на развитие през последните 6-7 години, каза Чакъров.

Той отбеляза, че няма да се стигне до закриване на предприятия, ако не се промени квотата. Определили сме квоти за емисии на всички отрасли, за всички оператори на база на верифицирани данни. Операторите, които не са посочили данни, са получили квоти на базата на прогнозни данни, но те са една малка част, така че практически са с удовлетворени искания. След като са удовлетворени с квоти за емисии на парникови газове, няма предпоставки за увеличение на цените с мотив за недостатъчни квоти за емисии на парникови газове, обясни Чакъров.