Броят на хотелите у нас се увеличава
Броят на хотелите у нас се увеличава / netinfo

2643 са хотелите, мотелите, къмпингите и хижите през второто тримесечие на 2008 г. Броят на стаите в тях е 105 500, а на леглата – 234000, сочат данните на Националния статистически институт.

Средствата за подслон и местата за настаняване се увеличават със 127 в сравнение със същия период на 2007 г., като тези година хотелите са с 91 повече, следвани от частните квартири и другите места за краткосрочно настаняване.

Намалява легловата база през вторите три месеца на годината в сравнение със същия период на 2007-ма като това се дължи основно на функционирали по-малко на брой големи хотели и повече на брой малки средства за подслон и места за настаняване (къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване).

Общо заетостта на леглата в средствата за подслон и местата за настаняване се увеличава с един пункт през второто тримесечие на 2008 г. спрямо същия период на предходната година и достига 27,3 на сто.

Основната част от хотелите в страната са разположени по Черноморието (39.0%), като в тях се намират 66.7% от хотелската леглова база. От общо 1477 хотела в страната 272са в област Бургас, 223 е броят им във Варненско, в област Добрич хотелите са 81.

Броят на нощувките за периода е нараснал със 128 000, сочат данните на НСИ. Относителният дял на реализираните нощувки от българи е 33,5 процента, докато през същия период на 2007 г. е бил 31,5 на сто. Броят на нощувалите у нас чужденци се запазва на нивото от предходната година.

През посочения период са увеличени нощувките на граждани от Малта – пет пъти, Латвия – със 170,9 процента, Естония – със 132,2 на сто, Литва – с 65,3 процента, Хърватия – с 58,4 на сто, Полша – с 53,3 процента, Словения – с 52,4 на сто, Австрия – с 43,6 процента.

Най-висок е делът на нощувалите граждани от Германия – 19 процента. 99,3 на сто от чужденците предпочитат да нощуват в хотели, докато в останалите средства за подслон (къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване) са нощували само 0,7 процента от тях.