/ ThinkStock/Getty Images
През април 2017 г. административната статистика на Агенцията по заетостта отчита равнище на регистрирана безработица от 7.6 на сто, с 0.4 процентни пункта по-малко от март. В сравнение с април миналата година безработицата се свива значително - с 1.7 процентни пункта, съобщават от пресцентъра на Агенцията.
 
Броят на регистрираните безработни в бюрата по труда през април е 249 464. Той намалява с 12 307 спрямо предходния месец, а в сравнение с април 2016 г. броят им съществено се свива - с 55 698 или 18.3 на сто по-малко.

ЕК очаква икономиката ни да нарасне с под 3% през 2017-а и 2018-а
 
През април работа са започнали общо 25 243 безработни, от които 21 697 на първичния пазар на труда. В субсидирана заетост са включени 3 546 безработни. От тях 1 847 лица са започнали работа по програми и мерки за заетост от ЗНЗ. По схеми на ОП РЧР на работа са постъпили 1 699 безработни.
 
В бюрата по труда са заявени 22 970 свободни работни места на първичния пазар. От тях частният сектор е обявил 18 587, които са 80,9 на сто от всички заявени свободни работни места на първичния пазар през месеца. В сравнение с март броят на заявените свободни работни места на първичния пазар нараства с 1,7 на сто или с 380 броя.

Догодина България може да постигне икономически растеж от 4,5-6%, смята Борисов
 
През април 2017 г. най-много свободни работни места на първичния пазар в бюрата по труда са заявени от преработващата промишленост (5 129), хотелиерството и ресторантьорството (5 121), търговията (3 385), селското, горското и рибното стопанство (1 477), административните и спомагателните дейности (1 229), строителството (1 196), операциите с недвижими имоти (1 065), транспорта, складирането и пощите (1 025), държавното управление (1 016) и др.
 
Най-търсените в бюрата по труда през април са професиите, свързани с предоставяне на персонални услуги на населението като сервитьори, бармани, камериери, администратори в хотели, спасители, охранители и отговорници на търговски обекти.

Младите учители в България са под 10%
 
Следват операторите на машини в преработвателната промишленост като шивачи, кроячи, гладачи, квалифицирани работници в промишлеността - заварчици, шлосери, стругари, общи работници в строителството, продавачи и касиери в търговията, шофьори, монтажници, общи работници в промишлеността.
 
От специалистите с висше образование най-търсени са учителите и преподавателите, следват инженерите, медиците и стопанските специалисти.
БТА