Банковите акции се търгуват с ръст на БФБ
Банковите акции се търгуват с ръст на БФБ / netinfo

На противоположна територия се намират четирите индекса на Българската фондова борса два часа след началото на сесията. Оборотът е над 1 724000 лв.

Голяма част от него се дължи на прехвърляне на 182397 лота на Централна кооперативна банка на цена от 4 лв. за лот. Книжата на другите финансови институции се търгуват с ръст. Тези на Българо-американска кредитна банка са нагоре с 3 процента, а акциите на Кооперативна търговска банка увеличават стойността си с близо 1 процент.

Вчера бяха публикувани отчетите на Каолин и Кораборемонтен завод Одесос. Акциите на Каолин до момента губят 1,75 процента до 8,40 лв., докато тези на кораборемонтния завод остават без промяна на ниво от 230 лв. Със спад стартираха акциите на Спарки, губейки над 15 на сто до 12,50 лв. за акция. Тези на Свилоза спаднаха с 30 процента до 3 лв. за лот.

DarikFinance.bg