/ iStock/Getty Images
До дни в Ямбол започва изграждането на Кризисен център за жертви на трафик, насилие и други форми на експлоатация. Това стана ясно на пресконференция в община Ямбол. Социалната институция ще е с капацитет от 12 места за настаняване на деца и възрастни, съобщи ръководителят на проекта инж. Елена Балчева.

За посетителите ще се грижат осем специалисти - психолог, социални работници, лекари, възпитатели и други при необходимост. Настанените ще могат да ползват услугата за срок от максимум 6 месеца в една календарна година.

В Кризисния център ще се оказва индивидуална социално-психологическа помощ, правно консултиране и осигуряване на ежедневните битови потребности.

Кметът Валентин Ревански подчерта важността на новата социална услуга, която се очаква да заработи от април 2022 година. Строителството е предвидено до края на март догодина. Проектът е с европейско финансиране за близо 706 000 лева, осигурени по оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г.
БТА