Среща за похода
Среща за похода / Областна администрация Враца
Започна подготовката за провеждане на 71-вия НТП „По пътя на Ботевата чета“ Козлодуй-Околчица. Областният управител на  Враца Момчил Младенов проведе работна среща с ръководството на Българския туристически съюз/БТС/,Спортен клуб „Леденика“ към БТС и „Пешеходен клуб“ към БТС.

На първата работна среща, свързана с подготовката на на 71-вия НТП „По пътя на Ботевата чета“ Козлодуй-Околчица присъстваха: доц.д-р Алексей Стоев,председател на БТС, Нели Ненчовска и Евгени Филипов от СК“Леденика“,Бойка Лозанска от „Пешеходен клуб“ към БТС, Георги Петков, дългогодишен ръководител на Похода и дизайнерът Юлиян Кирилов. На срещата бе постигнато съгласие ръководството на 71-вия НТП„По пътя на Ботевата чета“ Козлодуй-Околчица да се състои от 10 души. Ще бъде осигурена линейка и медицинско лице, което ще бъде на денонощно разположение.

Областният управител Момчил Младенов и представителите на БТС приеха първоначалната програма на Похода и обсъдиха най-критичните места от него, на които е възможно да се създадат проблеми при неблагоприятни метрологични условия. „Областна администрация-Враца е отворена за предложения, мнения и различни художествени форми, с които да се обогати програмата на 71-вия НТП „По пътя на Ботевата чета“ Козлодуй-Околчица. Целта ни е паметта и подвигът на Христо Ботев и неговите четници да бъдат почетени по достойнство.“, заяви областният управител.
Втората среща на Момчил Младенов с ръководството на 71-вия НТП и представителите на БТС ще се проведе на 16.03.2017г.