Участниците в асамблеята
Участниците в асамблеята / ТПП Враца
Български и румънски занаятчии се включиха в Асамблея "Занаятите – вчера, днес и утре", която се проведе в град Слатина, Румъния. Организатори бяха Врачанската Търговско-промишлена палата, Център за консултации и управление на проекти – EUROPROJECT, Румъния и Русенска търговско-индустриална камара по проекта  “Дунав - мога да те чуя и няма да те забравя, мога да те видя и ще те запомня, мога да те пресъздам и да те разбера”, по Програма Interreg V – A Румъния-България.

Участниците
ТПП Враца

Идеята на инициативата е опазване и популяризиране на материалното и нематериално културно наследство на трансграничния регион. Занаятчиите от България и Румъния показаха чрез своите произведения разнообразието на нашето културно наследство. Гостите на Асамблеята се докоснаха не само до традициите и атмосферата на миналото, но и до ценностите и особеностите на съвременния живот на двете страни.

Участниците
ТПП Враца


Изложба с произведения от летни работилници

Посетителите почувстваха емоцията на занаятите на български и румънски участници в трансграничното културно събитие, в сърцето на област Олт, Румъния. По време на инициативата бяха организирани работилници за керамика, тъкачество, керамика, производство на бижута, дърворезба, тъкачни килими и други.

Участниците
ТПП Враца


 
ТПП Враца