„ЧЕЗ Разпределение България“ АД извършва планирани прекъсвания на електрозахранването за поддръжка и развитие на мрежата и безопасна работа на екипите, като изпълнява задълженията си предварително да уведомява клиентите си за тях.

По-долу са изброени населените места/райони, в части от които предстоят планирани дейности за развитие на електроразпределителната мрежа. Те са съпроводени с временни изключвания на електрозахранването. Информация дали конкретен адрес попада в обсега на планираните прекъсвания и продължителността им може да се намери ТУК.

На територията на Област Враца прекъсване ще има в интервала между 09:30 ч. и 15:30 ч. на 5 септември, в село Галиче.

При непредвидими и независещи от Дружеството обстоятелства е възможно отпадане на някои планирани дейности за определени населени места.