Три общински лечебни заведения във Враца са с нови управители
Три общински лечебни заведения във Враца са с нови управители / Дарик Враца - архив

Общинският съвет във Враца гласува за избор на нови управители на лечебните заведения в града, които се притежават от местната власт. Така вече Специализираната болница за активно лечение на пневмо-физиатрични заболявания в града ще се управлява от д-р Костадин Шахов. Досегашният управител на Центъра за психично здраве - д-р Надя Иванова е презбрана за поста си и ще продължи да управлява лечебното заведение и през следващия мандат.

За шеф на р (КОЦ) във Враца е определен д-р Григор Томов, който до сега заемаше ръководното място в Центъра за кожно-венерически заболявания. Тъй като д-р Томов бе предложен както за управител на КОЦ, така и за продължаване ръководните му функции в досега оглавяваното от него лечебно заведение, след избора му за шеф на Комплексния онкологичен център, Общинският съвет във Враца обяви нова процедура за избор управител на Центъра за кожно-венерически заболявания. Докато тече процедурата временно-изпълняващ длъжността ще бъде Снежана Александрова.

Срокът през който ще работят новите управители е три години. За да участват като кандидати към тях имаше изисквания да притежават образователно-квалификационна степен „магистър" по медицина, да имат най-малко 5 години трудов стаж като лекар или икономист, да притежават управленски опит от минимум 3 години и др.