Регионална библиотека
Регионална библиотека / Дарик Враца
Дни на „Децата и медийната грамотност” организира Регионална библиотека „Христо Ботев” – Враца в периода от 25 до 29 март. Инициативата е част от кампанията „All digital week” – посветена на цифровата и медийна грамотност, онлайн безопасността, киберсигурността, кодирането и много други теми, свързани с цифрови умения и технологии.

За втора поредна година под формата на интерактивни уроци учениците от 1 до 4 клас ще имат възможност да се запознаят с важните правила, които да следват, за да развиват своите умения в дигиталния свят. На децата ще бъдат представени основни правила начините за търсене на информация, комуникация и безопасно сърфиране в Глобалната мрежа.

Фондация „Глобални библиотеки - България”,  член на европейската мрежа All Digital /Telecentre Europe до 2017 г./ е национален партньор на европейската инициатива за България. Паневропейската ALL DIGITAL Week е ежегодна кампания за цифрово овластяване, която се провежда в цифрови центрове за компетентност, библиотеки, училища, читалища и нестопански организации в Европа, като ежегодно привлича 100 000 европейци във вълнуващи онлайн и офлайн събития, занимаващи се с цифровата трансформация и нейните ефекти.

Актуалността на темата за медийната грамотност, избрана за основен фокус на All Digital се потвърждава и от фактът, че тази година от 18 до 22 март 2019 г. в Брюксел и в държавите-членки се провежда Европейска седмица за медийна грамотност, инициатива на Европейската комисия, която подчертава обществената важност на медийната грамотност.