Семинар в помощ на малкия и средния бизнес
Семинар в помощ на малкия и средния бизнес / снимка: DarikNews.bg

Информационен ден по Оперативна програма «Конкурентоспособност» ще се проведе във Враца в четвъртък. Той се организира от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма съвместно с Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия.

На него Представителите на бизнеса ще имат възможност детайлно да се запознаят с условията и начина на кандидатстване по процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, които са отворени досега.

Това са процедурите за покриване на международно признати стандарти, за предоставяне на консултантски услуги на предприятия в затруднение, за развитие на стартиращи иновативни предприятия, за технологични паркове и за клъстери.

Срещата, която ще се състои от 11:00 часа в конферентната зала на хотелски комплекс «Чайка», е част от тридневна кампания, която стартира в Русе и се провежда до 24 септември паралелно в 10 града на страната.

Поредицата семинари се провеждат като част от политиката на МИЕТ за откритост и прозрачност при финансирането по ОП „Конкурентоспособност". Тя цели подобряване информираността на бенефициентите, улесняване на достъпа до финансиране и по-висока усвояемост на средствата от Структурните фондове на ЕС.