Подавайте сигнали, ако ви удържат неправомерно пари от заплатата
Подавайте сигнали, ако ви удържат неправомерно пари от заплатата / netinfo

Във връзка с разпространена от медии информация за работодатели, които удържат суми от възнагражденията на своите работници и служители като гаранция, че те няма да напуснат изненадващо, без едномесечно предизвестие, ИА ГИТ напомня, че законодателството не позволява да се извършват подобни удръжки.

Според публикациите, практиката е въведена от работодатели в ресторантьорството, но в нея липсват конкретни данни, на базата на които да бъде извършена проверка. ИА ГИТ се обръща към потърпевшите да подават сигнали в териториалните поделения на Агенцията по месторабота, за да бъде осъществен контрол, в рамките на правомощията на инспекторите по труда.

Важно е сигналите да бъдат подавани от лица, които все още са в трудови правоотношения с некоректния работодател. Според трайно установената съдебна практика, споровете след прекратяване на трудовия договор са от гражданскоправен характер и могат да бъдат решавани само по съдебен ред. За работниците и служителите производството по трудови дела е безплатно. Те не заплащат държавни такси и разноски, дори и искът им да бъде отхвърлен.

Инспекторите по труда контролират спазването само на договорените писмено в трудовия договор условия. Те не могат да окажат съдействие на работещите във връзка с устни договорки, най-често за изплащане на част от възнаграждението „под масата“, без отразяването им в договора.

За практиката с удържане от възнагражденията на работниците и служителите ИА ГИТ беше информирана и от КНСБ. От синдиката поемат ангажимент да призоват пострадали от подобни нарушения работници и служители да подават сигнали в Инспекцията по установения от закона ред.

 

Сигнали в ИА ГИТ могат да се подават на място в дирекциите „Инспекция по труда“, на горещия телефон 0700 17 670, през специалната форма на интернет страницата на Агенцията, както и по имейлите, публикувани на сайта, в рубриката „Контакти“.