/ ThinkStock/Getty Images
Министерството на правосъдието получи имот за нуждите на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“. Имотът се намира в Лом, площад „Свобода“ № 8, и представлява помещение с площ 21.08 кв. м.

Разположено е на третия етаж в триетажна масивна сграда. Помещението ще се използва за нуждите на пробационна служба.
 
МС