Обучават по ОП Конкурентноспособност
Обучават по ОП Конкурентноспособност / netinfo
Семинар по Оперативна програма “Конкурентноспособност” ще се проведе днес във Враца. Целта му е разясняване на основните документи за кандидатстване по програмата. Той е част от обучителната кампания, организирана от Министерството на икономиката и енергетиката, Изпълнителната агенция за малки и средни предприятия и Проект за техническа помощ за изграждане на капацитет и разработване на проекти, съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие.

Семинарът е предназначен за ръководители и собственици на фирми, както и за служители, отговарящи за разработване на проектни предложения за кандидатстване по процедури за предоставяне на безвъзмездна помощ от Европейските структурни фондове.

Започва от 9,30 в Дома на културата във Враца.