Обсъдиха усложнената обстановка, заради Африканска чума по свинете

Заседанието
Заседанието / Областна администрация Видин
Усложнената обстановка във връзка с болестта Африканска чума по свинете на територията на съседна Румъния бе обсъдена на заседание на Областната епизоотична комисия във Видин. Бе отчетено добро взаимодействие между институциите, имащи отношение към превенцията на болестта и местните ветеринарномедицински служби.   Информация за епизоотичната обстановка бе представена от д-р Велков, началник отдел „Здравеопазване на животните” в Областна дирекция по безопасност на храните. Проведени са работни срещи с представители на Регионална дирекция  по горите - Берковица и ТП на ДГС  Видин , Белоградчик и Миджур.

Насрочени са и срещи с представители на всички ловни сдружения на територията на област Видин, за провеждане на разяснителна кампания и обучения  по вземането на проби и засилен контрол при отстрелването на диви свине. Ветеринарната служба е в готовност за провеждане, при необходимост, на дезинфекция и разполага с необходимата техника и екипировка. Мерките, които се изпълняват от отдел „Контрол на храните”, докладва инж. Красимира Стойкова, началник на отдела в ОДБХ. Стриктно се следи за произхода на месото, което се предлага в търговската мрежа, и съпровождащите го документи. Обект на проверка са и предприятията, които обработват свинско месо.

Стриктно се контролират процедурите по пред кланично и след кланично производство, наличието на сертификати за съхранение и спазване мерките за биосигурност. Провежда се и ежеседмичен контрол на пазарите за животни. Д-р Адриян Данков, директор на ОДБХ представи информация за дейностите изпълнявани от ветеринарната служба, разпоредени със заповеди на изпълнителния директор на БАБХ. ОДБХ е приведена в епизоотична готовност. Осигурени са дежурства на ветеринарномедицински специалисти в празничните и почивните дни и телефони, на които да се получават сигнали за проверки на Африканска чума по свинете. Извършват се планови проверки на всички ферми тип А, тип Б и промишлени, както и заден двор /лично стопанство/ за предприемане мерки за повишаване на  биосигурността и запознаване с клиниката на болестта.

Членовете на областната епизоотична комисия гласуваха действия насочени към превенцията, контрола и недопускане разпространението на болестта на територията на областта. Конкретните мерки са разпоредени със заповед на областния управител Албена Георгиева.
„Всички мерки се изпълняват и в момента. Има синхрон и добро взаимодействие в работата на всички институции, ангажирани с отговорните дейности по контрол и превенция на болестта Африканска чума по свинете”, заяви областният управител Албена Георгиева.