Обсъдиха проекта за Зелена и достъпна градска среда в гр.Видин
Обсъдиха проекта за Зелена и достъпна градска среда в гр.Видин / Община Видин

Обществено обсъждане на проект „Зелена и достъпна градска среда в гр. Видин" се проведе днес в залата на Общинския съвет в града. За реализирането на проекта общината кандидатства за отпускане на безвъзмездна финансова помощ чрез Оперативна програма „Регионално развитие", схема „Зелена и достъпна градска среда".

Основната цел на проектното предложение е да се повиши качеството на живот и съответните екологични условия във Видин, предотвратяване на рисковете, както и подобряване физическата среда в града, като част от по-широкообхватната стратегия за социално и екологично възстановяване на Видин.

 

Проектът предвижда обновяване на обществени пространства в центъра на града с обща площ 38 000 кв.м., рехабилитация и реконструкция на улична мрежа и въвеждане на енергоспестяващо улично осветление в гр. Видин.

Проектантите инж. Тодор Патракиев и ландшавт-архитектът Григор Перчиклийски представиха проекта в две части - Архитектурна разработка на парк „Рова" и Подмяна на улично осветление, след което подробно отговориха на зададените въпроси.