/ Thinkstockphotos
Община Враца подписа Допълнително споразумение за изменение на проектните дейности към договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“ от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020, в резултат от инициативата на Европейската комисия за  преодоляване на последствията от кризата чрез механизма REACT-EU.

Промяната касае увеличаване на стойността на разхода за единица продукт - топъл обяд от 2,70 лв. на 2,90 лв. Изменението влезе в сила от 1 март, като полученото финансиране е в общ размер на 223 982,00 лв., а срокът за изпълнение на проекта - до 30 юни. Разходите изцяло са за сметка на проекта, като потребителите продължават да получават безплатен топъл обяд.

Храната по програма „Топъл обяд“ е доставена в Община Благоевград

Съгласно заложените дейности за изпълнение на проекта се приготвя и предоставя топъл обяд на определените целеви групи и се реализират съпътстващи мерки, изразяващи се в индивидуално консултиране и съдействие на крайните потребители на топъл обяд съобразно актуалните противоепидемични мерки и индивидуалните им нужди.

В съответствие с целите на операцията целевите групи са:

- лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност - хора в затруднение поради епидемичната обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията
- лица, поставени под карантина - без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа
- лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности


Към момента се осигурява помощ и подкрепа на 200 потребители, отговарящи на условията за включване по проекта. Приготвянето на храната се осъществява в две трапезарии на територията на града, съобщиха от Общината..

Топлият обяд включва супа, основно ястие, десерт и хляб, който се предоставя в дома на потребителите в работните дни на всеки месец. Приемът на документи от кадидат-потребители е постоянен, като необходимите документи по образец могат да се получат в стая 34 на Община Враца, входът откъм кино Метропол.