Третирането на зелените площи във Видин.
Третирането на зелените площи във Видин. / Дарик - Враца
Община Видин започна обработката на тревните площи срещу комари. Това се наложи заради задържалото се високо ниво на подпочвени води и рязкото затопляне. В два последователни дни (23 и 24 април) бе извършено комбинирано третиране на паркове във Видин – с генератори за топъл аерозол, както и цялостна обработка на града и населените места по поречието на река Дунав, с техника за мащабни обработки, със студен аерозол.

На 24 април бяха отворени офертите на участниците във връзка с процедура за избор на изпълнител по поръчка с предмет „Извършване на услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация на територията на Община Видин през 2018 година”. Избран е изпълнител и предстои сключване на договор.
За сезона в Община Видин се предвижда да се извършат няколко дейности. Първата е дезинсекция срещу комари (аерозолни обработки) на територията на града и населените места по поречието на река Дунав (гр. Дунавци и селата Антимово, Кутово, Сланотрън, Кошава, Гомотарци, Ботево и Цар Симеоново). Ще се  направят около 7 броя обработки.

Ще се извършат и ларвицидни обработки срещу комари в град Видин, на площ от 80 дка. По преценка на специалистите техният брой ще е 3 или 4 обработки.
Предвижда се дезакаризация на зелени площи (обработка срещу кърлежи), като за тази цел са заложени общо 4 броя обработки – 2 пролетни и 2 есенни; дезинсекция срещу бълхи и дезинфекция на детски прощадки в град Видин с обща площ 32 дка, където са планувани 7 броя обработки.

Предстоят профилактични обработки за дезинфекция, дезинсекция и дератизация на общински обекти, в това число и частична обработка на сградата на Община Видин през летния сезон срещу бълхи. Изискването от страна на Общината е за ежемесечна профилактика в обектите - 12 броя.