Нови директори в три училища

/ Община Мездра
Три училища от Община Мездра имат нови директори. Със заповед началникa на Регионално управление на образованието-Враца Галина Евденова обяви конкурс през април за заемане на длъжността „директор” на три училища в Община Мездра.

Това са Професионална гимназия  „Алеко Константинов“-Мездра, Професионална гимназия по механизация на селското стопанство - Мездра и Средно училищe „Св. Климент Охридски“- с. Зверино. На 25 юни три дами преминаха успешно трите етапа на конкурс и са назначени на работа.

Професионална гимназия „Ал. Константинов“ и Средно училищe „Св. Климент Охридски“- с. Зверино останаха с предишните си директори – Христинка Минова и Вилия Димова. Мария Йотова е новият директор на ПГ по МСС.

Мария Йотова бе представена на колектива на Професионалната гимназия. Тя има 10 години стаж в системата на образованието, а най-важната задача сега, според нея, е приемът за 8 клас. Новата директорка ще опита да върне славата на училището със 70-годишна история, разчитайки най-вече на дуалното обучение.