Новата здравна инспекция започна работа
Новата здравна инспекция започна работа / Дарик Враца

Д-р Ани Ставрова оглавява новата Регионалната здравна инспекция, която от първи февруари обедини Регионалната инспекции за опазване на общественото здраве и Регионалния център по здравеопазване. Инспекцията ще се помещава в сградата на РИОКОЗ.

Д.-р Ставрова досега бе ръководител на Регионалния център по здравеопазване. Тя е временно изпълняващ длъжността до обявяването на конкурс.

Измененията в Закона за здравето влязоха в сила от 01.01.2011 г. Според тях РИОКОЗ и РЦЗ се сливат в Регионална здравна инспекция, а целта е оптимизиране на държавната администрация чрез премахване на дублиращи се функции. По този начин държавната здравна политика на територията на всяка област ще се организира и осъществява от една институция.