/ Община Враца
Нов търговски център на три етажа и четвърти терасовиден ще замени съществуващата в момента Сувенирната палата във Враца. Такова решение взеха общинските съветници в града на своя извънредна сесия.  24-има съветници подкрепиха докладната на кмета Калин Каменов, а шестима гласуваха „въздържал се“. Проектът е одобрен от Министерството на културата.
 
Закупуват техника за спасяване при различни кризи

Общинският съвет прие също публичният търг за учредяване на вещното право на строеж върху недвижимия имот да започне от 511 962 лв.
 Сумата е паричен еквивалент на съответната част на правото на строеж в размер на 66 %.

Предвижда се общата застроена площ на новия търговски център да е 2 165 квадратни метра. Общината трябва да получи обезщетение не по-малко от 736.13 квадратни метра. Търгът ще спечели този участник, който предложи най-висок процент обезщетение на Общината в новопостроената сграда.
 
Прието бе предложението на съветниците от ВМРО в новопостроения административно-търговски център да има галерия.