/ Община Враца
Община Враца и румънския окръг Долж стартираха проект за близо 6 000 000 евро. Целта е да се подобри съвместното управление на риска в трансграничния район Долж-Враца. Чрез реализацията на проекта „Координирани и ефективни реакции на органите в извънредни ситуации в района на Долж Враца (Acronym: DJ-VR: R.A.E.S)”ще бъдат създадени Звеното в трансграничния регион - Крайова УЕСИ; Трансграничен пункт за подобряване на капацитета за смекчаване на въздействието на органите в извънредни ситуации и бедствия във Враца.

Ще бъде закупено оборудване за аварийно-интервенционно обслужване на звеното за интервенции при извънредни ситуации в трансграничния район – Крайова, а за нуждите на Община Враца ще бъдат закупени: превозно средство за изтегляне на тежкотоварни превози при пътни инциденти, високопроходим 4x4 автомобил, техническо спасително превозно средство, надуваема лодка с ремарке за транспортиране, зимен камион със снегорин и разпръсквач на пясък и сол, многофункционална система за ЕКГ, дефибрилация и мониторинг на пациенти, способна да осъществява телеметрия на жизненоважни данни в реално време, аварийна транспортна вентилационна система за командно и асистирано обдишване с интегрирана бутилка за кислород, линейка за новородени деца, оборудвани с транспортен инкубатор, специализирано превозно средство за транспортиране на кръвни продукти и/или органи за реплантация/трансплантация.
 
Бюджетът е в размер 5,935,643.42 евро, от които 5,045,643.89 от ЕФРР. Срокът за изпълнение на проекта е 36 месеца.
Това бе обявено днес на среща, в която участваха представители на трите партньорски организации – Териториално административно звено – Окръг Долж(Румъния) /водещ бенефициент/,  Инспекторат за извънредни ситуации "Олтения" в Долж и Община Враца .

Във форума взеха участие кметът на Община Враца Калин Каменов, областният управител на Област Враца Малина Николова, директорът на Областна дирекция на МВР – Враца Янко Янколов, Атанас Петков – началник отдел „Охранителна полиция”, Тодор Гоцев - началник РСПБЗН – Враца, както и представители на водещия партньор – Йоана Бика, вицепрезидент на Окръжен съвет Долж и Илеана Мажина, ръководител на проекта от администрацията на Окръжен съвет Долж.